Przedszkole Publiczne Nr 1 w Janikowie

Kontrole

1. Kontrola sanitarna przedszkola - 18-02-2012

2. Kontrola w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego - 26-05-2010

3. Kontrola sanitarna filii w Kołodziejewie - 27-09-2010

4. Kontrola planowa w zakresie prawidłowości dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego.

5. Kontrola planowa w zakresie warunków sanitarno- higienicznych placówki i jej wyposażenia w budynku przy ul . Słonecznej 31     12-05-2011

5. Kontrola w zakresie dokonywanych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń oraz instalacji budynku - 22-08-2011

6. Kontrola nieplanowa - przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego - 05-09-2012

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2012 20:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Rugowska
Ilość wyświetleń: 1040
09 marca 2012 14:02 (Anna Rugowska) - Zmiana treści zakładki.
08 marca 2012 20:32 (Anna Rugowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl