Przedszkole Publiczne Nr 1 w Janikowie

Kontrola zarzadcza

W naszym przedszkolu dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią wewnętrzne procedury , instrukcje, dokumenty określające zakresy obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne .

Działalność naszej jednostki regulują:

- instrukcja obiegu dokumentacji,

 - instrukcja inwentaryzacyjna,

- statut jednostki,

- arkusz organizacyjny,

- przydziały czynności pracowników,

- książka budowlana,

- dokumentacja z przeglądu i kontroli obiektu,

- instrukcja p/poż z planami ewakuacyjnymi,

- regulamin pracy,

- regulamin wynagradzania pracowników,

- regulamin przyznawania nagród nauczycielom

- procedury postępowania przy ubieganiu się o kolejne stopnie awansu zawodowego ,

- regulamin funduszu zdrowotnego nauczycieli,

- regulamin ZFZS,

- teczki akt osobowych,

- BHP ,

- ocena ryzyka zawodowego,

- dokumentacja szkoleń BHP,

- procedury postępowania w razie wypadków przy pracy,

- dokumentacja HACCP,

- polityka rachunkowości

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 września 2012 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Rugowska
Ilość wyświetleń: 1096
03 grudnia 2012 17:46 (Anna Rugowska) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2012 15:20 (Anna Rugowska) - Zmiana treści zakładki.
30 września 2012 15:16 (Anna Rugowska) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl